//.Όροι Χρήσης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις Λειτουργίας διέπουν τη χρήση όλων των ψηφιακών τοποθεσιών που διαχειρίζεται το δημιουργικό γραφείο Magnetar, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ιστοσελίδας που βρίσκεστε επί του παρόντος και παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους καθώς αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Magnetar σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Ευθύνες Χρηστών

Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων με την παρούσα όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή και βεβαίωση ότι έχουν αναγνωσθεί οι με την παρούσα περιγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων). Οι επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/ χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

Η επίσκεψη/ χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/ χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

Πνευματική Ιδιοκτησία & Trademarks

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου της Magnetar συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, γραφικών, γραφικών σχεδίων, γραφιστικών εφαρμογών, γραφικού σχεδιασμού, web σχεδιασμού, web προγραμματισμού, web ανάπτυξης, animation, web GL, web VR, web morphing, πηγαίου κώδικα, κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, διαδραστικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών, ήχων, μουσικής, βίντεο, επωνυμιών και όλου του άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του δημιουργικού γραφείου Magnetar και προστατεύονται από τις νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οποιαδήποτε μετάδοση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση και χειραγώγηση, εν όλω ή εν μέρει, απαιτεί τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση γραπτώς από την Magnetar. Τόσο το λογότυπο όσο και οι εμπορικές ονομασίες, ονοματοδοσίες, οι μάρκες και άλλα στοιχεία που είναι εμπορικά σήματα και η Magnetar & οι πελάτες της είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να υπάρχουν στον ιστότοπο. 

Επιπλέον, όλα τα δικαιώματα επί οποιουδήποτε περιεχομένου, υπηρεσίας ή στοιχείου της ιδιοκτησίας της Magnetar που έχουν προστεθεί στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, με περιγραφικό και μη εξαντλητικό τρόπο, των στοιχείων που καθορίζουν την οπτική εμφάνιση, την κωδικοποίηση προγραμματισμού, καθώς και άλλα αισθητήρια ερεθίσματα από τις web σελίδες που αποτελούν ολόκληρωτικά τον ιστότοπο, διατηρούνται υπέρ της, όπως τα λογότυπα, η αρχιτεκτονική δομή του ιστότοπου, η αρχιτεκτονική της πλοήγησης, ο πηγαίος κώδικας των web σελίδων, η τεχνολογία, η μορφή της κωδικοποίησης, οι εικόνες, η βάση δεδομένων κ.α.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς στα πλαίσια επικοινωνίας, συλλέγονται και διατηρούνται σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Κοινοτική & Εθνική Νομοθεσία (GDPR).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή την οποία χρησιμοποιείτε για να πλοηγείστε στο διαδίκτυο. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies όπου και αποθηκεύουν πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του.

Στον ιστοτοπό χρησιμοποιούμε cookies ώστε να παρέχουμε βελτιστοποιημένη εμπειρία περιήγησης στους χρήστες μας. Επίσης χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και εργαλεία της Google για την καταγραφή στατιστικών επισκεψιμότητας και κίνησης στον ιστότοπο. Tα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies τρίτων, τα οποία παρακολουθούν τις συνήθειες περιήγησής σας προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση στοχευμένου μάρκετινγκ (ή «online συμπεριφορική διαφήμιση») στην ιστοσελίδα μας.

Mπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις (όσον αφορά τα δικά μας cookies και αυτά τρίτων ιστοσελίδων) για να αποδέχονται τα cookies, για να σας ρωτούν αν θέλετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε κάποιο cookies κάθε φορά που αυτό στέλνεται ή για να απορρίπτονται τελείως όλα τα cookies. 

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τα δικά μας cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να το κάνει αυτό. Εάν όμως προχωρήσετε σε αυτή τη ρύθμιση, πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να μη διατίθεται κάποια λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και συνεπώς να μειωθεί η δυνατότητα χρήσης της.

Αποποίηση Ευθύνης

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διαθέσιμος”. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Magnetar αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων υπηρεσιών, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση ή σκοπό, ακρίβειας και μη παραβίασης), με σεβασμό και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για:

– Οποιαδήποτε διακοπή της μετάδοσης από ή προς τον ιστότοπο

– Τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειοι ίπποι ή παρόμοια που μπορούν να μεταδοθούν από ή μέσω του ιστότοπου, από ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

  • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδόθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο στον ιστότοπο ή μέσω αυτού.

Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Magnetar και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τη Magnetar.

Τροποποίηση των όρων χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους μονομερώς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Τυχόν τροποποιημένη έκδοση των όρων αυτών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται σε κάθε περίπτωση, πριν να λάβουν οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας, να ενημερωθούν και, αν χρειαστεί, να αποδεχθούν εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Copyright ©2022 Magnetar Agency

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, την ορθή περιήγηση του επισκέπτη και την ανάλυση επισκεψιμότητάς του. Δείτε αναλυτικά εδώ.